Pobierz Pcounter'a

Broszury dotyczące Pcounter'a

Broszura do Pcounter'a
Broszura do Pcounter'a XAuditron (dla maszyn Xerox)

Broszury dotyczące Pcounter WebPay

Broszura o Pcounter WebPay

Celem uzyskania dodatkowych informacji zajrzyj na www.pcounterwebpay.com.

Broszury dotyczące Pcounter Web Report

Pcounter Web Report

Oprogramowanie i Wbudowane terminale

Pcounter OSA - Programowy terminal Sharp OSA
(Open Software Architecture)
Programowy terminal dla Ricoh
Programowy terminal dla HP
Programowy terminal dla Lexmark

Oprogramowanie jest dostępne w formacie archiwum zip. Do rozpakowania konieczny jest program, np. WinZip. Po rozpakowaniu uruchom setup.exe, aby zainstalować oprogramowanie. W katalogu instalacyjnym znajduje się plik Pcounter.doc zawierający przewodnik konfiguracyjny.