Pobierz Pcounter'a

Narzędzia powiązane z Pcounter'em

DLL rozszerzający PPopup o obsługę POP

Autoryzuje użytkowników z serwera pocztowego POP. Jest to przydatna funkcja w przypadku, gdy konta użytkowników znajdują się na serwerze Unix'owym lub Linux'owym.

PPopupPOP.zip

DLL rozszerzający Pcounter'a dla NT o współpracę z Serwerem Danych NDS

Czyta i zapisuje stany kont użytkowników w NDS'ie zamiast w bazach domeny Pcounter'a dla NT.

NDSAcct.zip

Program do automatycznej aktualizacji bazy danych kodów klientów

Odpowiednik z linii komend możliwości importu aplikacji PAdmin.

PIMPORT.EXE

DLL rozszerzający Pcounter'a dla NT o obsługę LDAP

Odpowiada za autoryzuje użytkowników z serwera LDAP przez aplikacje PPopup oraz klienta sieciowego. Użytkownicy z LDAP mogą posiadać stany kont przechowywane w bazie PrinterPopupUsers. Administrator Pcounter'a może być użyty jako przeglądarka LDAP do administracji użytkownikami. Konta użytkowników istniejące na serwerze LDAP nie muszą być tworzone w Pcounterze. Wymaga wersji 2.10f lub wyższej.

pcounterLDAP.zip

Oprogramowanie jest dostępne w formacie archiwum zip. Do rozpakowania konieczny jest program, np. WinZip. Po rozpakowaniu uruchom setup.exe, aby zainstalować oprogramowanie. W katalogu instalacyjnym znajduje się plik Pcounter.doc zawierający przewodnik konfiguracyjny.