Pobierz Pcounter'a

Podręczniki instalacji oprogramowania


Podręcznik instalacji Pcounter dla Windows
Podręcznik instalacji Pcounter dla Netware
Podręcznik konfiguracji Pcounter dla Windows and Netware
Podręcznik instalacji Pcounter Windows dla Mac
Podręcznik instalacji Pcounter Windows dla Mac

Oprogramowanie jest dostępne w formacie archiwum zip. Do rozpakowania konieczny jest program, np. WinZip. Po rozpakowaniu uruchom setup.exe, aby zainstalować oprogramowanie. W katalogu instalacyjnym znajduje się plik Pcounter.doc zawierający przewodnik konfiguracyjny.