Billingowanie względem klienta i projektu

Wiele firm, które rdzennie zajmują się pracami zleconymi dla klientów lub prowadzeniem w imieniu klientów projektów lub spraw (pozyskują swe dochody w większości z tego źródła), wykorzystuje Pcounter'a jako narzędzie do śledzenia dokumentów powiązanych z danym klientem lub projektem. Lista referencji na tym polu zawiera firmy począwszy od małych do tych niezwykle znanych i prestiżowych. Wszystkie jednak miały na celu wprowadzenie rozliczania dokumentów przygotowywanych dla klientów lub w ramach projektów, dla celów wewnętrznych lub celem przedstawienia billingu klientowi.

Pcounter daje możliwość śledzenia wszystkich kosztów wydruków i kopii w firmie, które potem przydzielane są pomiędzy klientów, departamenty, projekty... Narzędzie to pozwala na szczegółowy wgląd w koszty druku/kopii i ich ilości, szczegółowy wgląd w koszty dokumentu względem departamentów, a zatem także szczegółowy wgląd w koszty druku/kopii względem klienta i projektu. Wprowadzoną niedawno (2004) nową funkcją jest właśnie możliwość liczenia kopii, a także w niektórych przypadkach również skanów i faksów.

Pcounter nie zmienia sposobu w jakim pracowało się w firmie do tej pory. Jedyną zmianą, jaką zauważą użytkownicy jest okienko popup, które pojawi się w momencie rozpoczęcia wydruku. Wtedy należy wpisać kod klienta lub projektu na rzecz którego lub w ramach którego wykonywany jest wydruk, a Pcounter zajmie się resztą. Jeśli rozwiązanie zawiera także kontrolę wydruków, użytkownik będzie musiał wprowadzić kod klienta/projektu na klawiaturze terminala znajdującego sie przy maszynie, lub bezpośrednio na wyświetlaczu maszyny (zależnie od marki urządzenia).

Pcounter zapewnia całkowity obraz kosztów dokumentów w firmie, dając także możliwość eksportu danych do innych aplikacji (systemu finansowego), a także dzięki Pcounter Web Report możemy tworzyć szeroki wachlarz raportów wraz z graficzną wizualizacją w dowolnych okresach czasu.

Badania rynku pokazują, że większość firm na świecie nie ma kontroli, ani wglądu w koszty tworzenia dokumentów, nawet w sytuacjach gdy te koszty stanowią znaczącą część całkowitych kosztów operacyjnych.

Pierwszym krokiem do poznania realnych kosztów, a zarazem najbardziej efektywnym sposobem wykonania go jest instalacja oprogramowania śledzącego i rejestrującego kosztu wydruku, kopii, skanów i faksów.