Biura, fabryki

Jednym z najbardziej wzrostowych obszarów biznesu są biura, ze względu na silną potrzebę kontroli ze strony zarządu kosztów kopii i wydruków. A koszty te zawsze stanowią znaczącą część budżetu operacyjnego, a większości przypadków mają tendecję wzrostową, a co więcej ich rozmiar nie jest do końca znany.

Pcounter zapewnia bardzo długą listę funkcji pozwalających zwrócić szczególną uwagę na te koszty w wielu ujęciach: pojedynczego użytkownika, całego departamentu, dywizji czy całej firmy. Pcounter jest w stanie m.in.:

  • Informować o koszcie danego wydruku każdego użytkownika zanim wydruk zostanie dokonany
  • Przydzielać misięczne/kwartalne budżety wydruków/kopii departamentom/firmom i je egzekwować
  • Przekierowywać wydruki spełniające określone kryteria na inne np. tańsze i większe drukarki
  • Wymusić zwiększoną kontrolę nad wykorzystaniem droższego koloru
  • Obsługiwać tak wydruki jak i kopie
  • Kontrolować także skanowanie i faksowanie (zależnie od producenta drukarki/maszyny wielofunkcyjnej)
  • I znacznie więcej..

Z doświadczenia światowego Pcounter'a wynika, iż wdrożenie narzędzi rozliczających wydruki zmniejszyło wolumin wydruków średnio o 15%, głównie dzięki zwiększeniu ciężaru uwagi na koszty tego typu. W więkoszości przypadków zwrot inwestycji następował w okresie 3 miesięcy.