Rozwiązania dla wielu sektorów

Pcounter ma na swoim koncie przeszło 12 lat doświadczeń w dziedzinie opracowania i dostarczania rozwiązań typu PAS (Print Accounting Solution), czyli rozliczających wydruki dla szerokiego grona klientów z róznych dziedzin. Od niedawna Pcounter wszedł na rynek systemów rozliczania wszystkich dokumentów (nie tylko wydruków), co oznacza iż obecnie możemy wykonywać rozliczanie kopii, faksów oraz skanów.

Pcounter dzieli rynek na następujące grupy:

Billingowanie względem klienta i projektu
Śledzenie i odzysk kosztów prac biurowych jest jedną z nieustannie nasilających się potrzeb pośród firm wykonujących dla klientów prace zlecone lub prowadzących projekty w imieniu swoich klientów. Pcounter może śledzić i zliczać wydruki, kopie, skany oraz faksy dając naszym klientom narzędzie do wewnętrznego lub zewnętrzengo billingowania, a także możliwość szczegółowego wglądu w koszty obiegu dokumentów w firmie.

dowiedz się więcej »

Edukacja
Wymuszenie płatności za wydruki/kopie jest potrzebą każdej nowoczesnej instytucji edukacyjnej obecnych czasów. Pcounter oferuje najszerszy zakres produktów dla tej grupy na rynku (wyprzedzając w większości potrzeby rynku polskiego), co pozwala na stworzenie systemu skalowalnego, elastycznego i nie wymagającego regularnej obsługi.

dowiedz się więcej »

Biblioteki
Ten segment rynku najbardziej zainteresowany jest rozwiązaniem pozwalającym na pobieranie płatności od anonimowych użytkowników (nie zarejestrowanych w innych poza bibliotecznym systemach) za wydruki oraz kopie, które wykonują. Pcounter daje możliwość tworzenia takich systemów, a także rozszerzania już istniejących (dzięki współpracy z dostawcami rozwiązań do kontroli tylko kopii).

dowiedz się więcej »

Biura, fabryki
Zwiększa się wciąż liczba średnich i dużych firm, które zauważają i chcą ograniczać koszty druku oraz kopiowania. Jest wiele przyczyn tego zainteresowania kosztami, najczęściej firmy pragną ograniczać koszty całkowite działalności, chcą bliżej przyjrzeć się określonym obszarom w których koszty powstają, a także mieć możliwość skutecznego rozliczania kosztów kopii i wydruków względem budżetów przydzielonych poszczególnym departamentom.

Pcounter w fazie 1 może być wykorzystany do analizy wykonywanych wydruków, by następnie w fazie 2 objąć kontrolą i poddać obserwacji wszystkie koszty wydruków i kopii.

dowiedz się więcej »