Pcounter Administrator

Pcounter Administrator jest wykorzystywany do zarządzania kodami klientów, użytkownikami i ich stanami kont, a także do generowania raportów wykorzystania drukarek. Może być uruchomiony bezpośrednio z widoku sieciowego dostępnego w aplikacji Pcontrol lub ze skrótu do programu. Lista użytkowników/grup może zostać wyświetlona dla dowolnego kontekstu, jednostki organizacyjnej, serwera lub domeny.

Okno zarządzanie użytkownikami jest oknem, w którym odbywa się zarządzanie stanami kont użytkowników i grup. Poprzez drzewo sieci dostępne w lewym panelu można łatwo poruszać się po domenach NDS/eDirectory oraz Active Directory. Szybkie informacje na temat histori wydruków danego użytkownika mogą być przeglądane, oraz zapisane jako HTML lub sformatowany tekst.

Widok kodów klientów jest oknem w którym zarządza się wszystkimi kodami/podkodami, które pojawiają sie w okienkach popup. Kody mogą być importowane lub wpisywane i edytowane ręcznie.

Okno powiązania kodów klientów służy do przypisywania konkretnych kodów klientów do użytkowników i grup, które potem pojawiają się w Pcounter popup.Więcej informacji