Pcounter Popup

Kiedy Pcounter przetwarza wydruk, zapisuje pewne standardowe informacje na jego temat, takie jak nazwa użytkownika, który drukuje, ilość stron, datę, czas, itp.

Jedną z bardziej interesujących funkcji Pcounter'a jest możliwość otrzymania okienka popup na stacji wysyłającej wydruk, które żąda od użytkownika dodatkowych informacji. Informacje te mogą zostać zarejestrowane równolegle z wydrukiem. Wygląd i funkcjonalność okienka są w pełni personalizowalne, a jedynym oprogramowaniem które musi zostać zainstalowane na stacji roboczej jest pojedynczy plik EXE, który można uruchamiać z Autostartu lub skryptu logującego. Atrybuty okienka są konfigurowane tylko raz i to na serwerze, co zapewnia stałą i pewną pracę na wszystkich stacjach w sieci. Co więcej, Pcontrol pozwala uzyskać podgląd przykładowego okienka, dzięki czemu można dokładnie sprawdzić jak będzie ono wyglądać.

Lista kodów Klientów

Pcounter popup zawiera listę kodów klientów/numerów spraw, stworzoną z zamiarem obciążenia zwrotnego klienta lub przypisania kosztów do odpowiednich departamentów. Użytkownicy mogą wybrać kod z listy lub wprowadzić kod w okienko formularza, lub tylko wybrać kod z listy. Kody klientów mogą być selektywnie wyświetlane niektórym użytkownikom, w oparciu o ich login, lub przynależność do grupy w sieci. Pozwala to prezentować różne listy różnym użytkownikom i grupom.

Ostatnie 20 wyborów użytkownika jest łatwo dostępne z rozwijanej listy. Pcounter Administrator jest wykorzystywany do zarządzania bazą danych kodów klientów - rekordy mogą być importowane lub wprowadzane ręcznie..

Lista numerów spraw

Jest to generalnie to samo co powyższa lista, poza tym że kody klientów są dwu-wymiarowe, co oznacza iż każdy klient może posiadać liste spraw dla niego prowadzonych (podkody kodu klienta).

Formularz

Jest to ogólny czysty formularz do wprowadzenia danych przez użytkowników - mogą wpisać tu dowolny opis wykonywanego wydruku, lub ich wpisy mogą być sprawdzane względem bazy danych klientów w sytuacji, gdy wyświetlenie całej listy nie jest wskazane. Wpisywane dane mogą być ukryte ze względów bezpieczństwa, np. w środowisku gdzie jednym loginem posługuje się kilku użytkowników, kod klienta może być używany do identyfikacji użytkowników i przypisywania im odpowiadających kosztów drukowania.

ID i hasło

Użytkownik otrzymuje okienko z prośbą o podanie swojego loginu i hasła, zanim nastąpi wydruk. W wersji dla NT, może być to wykorzystywane w sytuacji dzielonego przez kilku użytkowników loginu z zachowaniem pełnego rozliczania wydruków - specyficzne konto tylko do wydruków jest wtedy tworzone poza domeną NT i użytkownicy jego używają do rozliczania swoich wydruków.

Potwierdzenie

Użytkownik otrzymuje pytanie i decyduje czy wydruk powinien być wykonany. Wyświetlana wiadomość może zawierać nazwę użytkownika, nazwę dokumentu, ilość stron, koszt pracy i stan konta użytkownika.

Więcej informacji