Dla kogo Pcounter?

Pcounter jest wykorzystywany we wszystkich typach prowadzonej działalności na całym świecie. Cel w jakim organizacje korzystają z Pconter'a zmienia się w zależny jest od samej organizacji, a także między różnymi segmentami na rynku.

Ogólnie można jednak założyć, iż organizacje wykorzstują Pcounter'a, gdyż tworzy dla nich pewną wartość dodaną w postaci: kontroli kosztów, zminiejszenia kosztów, możliwość obserwacji kosztów pochłanianych przez konkretnych klientów lub projekty, odzysku kosztów pochłoniętych przez klientów/projekty (billingowanie) czy też kontrola i odzysk kosztów w sektorze edukacyjnym.

Badania rynku pokazują, iż większość firm na świecie nie prowadzi wogóle, lub tylko w ogranicznym stopniu kontrolę kosztów drukowania. A koszty drukowania najczęściej znacznie przekraczają kwotę, o której firmy mówią mając na myśli koszt drukowania. Te same badania pokazują, że firmy które zdały sobie sprawę z rozmiaru kosztów od razu zaczynają przykładać dużą uwagę do ich kontroli i zmniejszania.

Pierwszym krokiem do poznania kosztów, jednocześnie przynoszącym najlepsze efekty jest wdrożenie systemu do śledzenia kosztów wydruków, które to oprogramowanie w przypadku Pcounter'a może także być wykorzystywane do kontroli o ograniczania tych kosztów.

Analizy praktycznych przypadków pokazują, iż samo wdrożenie systemu obserwującego wydruki zmniejsza ich wolumin o 10-15%. Jeśli zaobserwowane koszty są raportowane do kierujących jednostkami zmniejszenie kosztów może być jeszcze większe.

Świadomość rozmiaru kosztów i woluminy wydruków jest pierwszym krokiem, tak dla użytku wewnętrznego jak i dla firm działających na rzecz klientów czy projektów.

Rozliczanie użytkowników/studentów

Pcounter może zostać skonfigurowany, tak by obciążał studentów/użytkowników za każdym razem kiedy wykonują wydruk. Konto do tego celu zostaje stworzone w ramach systemu Pcounter, dla każdego oddzielnie. Stan konta można zwiększać poprzez transfer środków. Ceny są ustalane zależnie od rodzaju papieru, a kiedy wydruk zostaje wykonany jego wartość zmniejsza stan konta użytkownika. W dowolnej chwili, użytkownik może sprawdzić swój stan konta z poziomu stacji roboczej. Kiedy środki na koncie zostaną wyczerpane użytkownik zostanie o tym powiadomiony, a dalsze drukowanie zostanie wstrzymane do czasu ponownego doładowania konta. Ten typ pracy jest idealny dla sektora akademickiego/edukacyjnego.

Kliknij tu, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach dla sektora akademickiego »

Obciążanie klientów lub projektów kosztami wydruków

Pcounter ma możliwość wywołania okienka podczas próby wydruku. W okno to można wpisać kod klienta i/lub sprawy której dotyczy wydruk, a następnie w dowolnym momencie wygenerować raport wskazujący całkowitą liczbę wydruków dla poszczególnego kodu klienta. Taką kwotę można następnie dodać do faktury wystawianej klientowi. Jest to idealne rozwiązanie dla firm prawniczych, księgowych, konsultingowych, biur projektowych, architektów, i innych.

Kliknij tu, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach rozliczających klientów i projekty »

Monitorowanie/rejestrowanie drukowania sieciowego

W bardzo prosty i szybki sposób można wdrożyć Pcounter'a aby rejestrował liczbę wydruków dystrybuowanych w sieci. Pcounter może tworzyć raporty wskazujące obciążenie poszczególnych drukarek i którzy użytkownicy drukują najwięcej. Użytkownicy są rejestrowani względem swojego loginu. Taka konfiguracja jest idalnym rozwiązaniem dla firm i instytucji, które pragną mieć jasne spojrzenie na koszty i rozmiar wydruków.

Kliknij tu, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach dla firm »

Więcej informacji