Funkcje Pcounter'a

 • Zlicza wydruki wykonywane na drukarkach PostScriptowych oraz PCL wszystkich dużych producentów takich jak HP, Xerox, Lexmark, Canon, i inni. Dotyczy to także standardów Ricoh RPCS, Canon BubbbleJet, oraz atramentowych drukarek Epson (ESC/P, ESC/P2). Pokrywa to większość rynku laserowych, atramentowych i wielofunkcyjnych urządzeń na dzisiejszym rynku. Pcounter obsługuje także drukowanie TIFF, jak również rozmiar plotowany na na ploterach HPGL/2 oraz PostScript.

 • Wprowadza ograniczenia w drukowaniu dla użytkowników. Mogą oni sprawdzać stan swojego konta poprzez przeglądarkę WWW lub aplikację Wbalance - mały programik pracujący na pasku systemowym Windows.

 • Prowadzi rejestr wszystkich zdarzeń drukowania - dla drukarek hostowanych na wielu serwerach rejestr może być przechowywany w jedym centralnym miejcu dla ułatwienia korzystania z niego. Rejestr zawiera nazwę użytkownika, nazwę dokumentu, nazwę drukarki/kolejki, datę, czas, stację klienta, kod klienta, podkod, rozmiar papieru, dodatkowe funkcje wybrane podczas drukowania, rozmiar pracy w bajtach, ilość stron, koszt oraz stan konta.

 • Użytkownicy Windows mogą otrzymać wyskakujące okienko do wprowadzenia kodu klienta/sprawy w ramach której wykonywany jest wydruk.

 • Koszt każdej strony zależny jest od rozmiaru papieru na którym zostanie wykonany wydruk, co pozwala na ustalanie różnych kosztów nawet w ramach jednej drukarki ale obsługującej różne rodzaje papieru. Wydruki z żądaniem niewłaściwego rodzaju papieru mogą być odrzucone. Plottery rozliczane są na podstawie rozmiaru obrazu.

 • Generuje różnorodne raporty z wykorzystania drukarek, a także przygotowuje historie wydruków dla każdego z użytkowników, drukarek czy kodów klientów. Raporty i historia mogą być zapisywane jako HTML, CSV, lub tekst sformatowany i uruchamiane bezpośrednio w Excel'u lub przeglądarkach WWW, a także wysłane e-mail'em.

 • Realizuje drukowanie oparte na regułach, równoważy obciążenie maszyn, w zależności od rozmiaru pliku, i/lub ilości stron - wydruki mogą być kasowane, przenoszone na koniec kolejki, lub do innej kolejki.

 • Wszystkie wydruki mogą być automatycznie wstrzymywane, a także można globalnie narzucać ustawienia (konfiguracje druku) dla kolejek. Każdy serwer może posiadać domyślny szablon, który może być stosowany globalnie dla wszystkich kolejek na serwerze.

 • Odrzuca niepoprawne typy wydruków takie jak PostScript na drukarkę PCL.

 • Wiadomości rozsyłane sieciowo mogą zostać dopasowane do potrzeb i rozsyłane do użytkowników w dowolnej chwili, aby informować o ważnych zdarzeniach.

 • Indywidualne strony bannera mogą zostać stworzone z uwzględnieniem wszystkich informacji dotyczaących wydruku, np. ilości stron, czy stanu konta.

 • Administracja może być prowadzona z dowolnej stacji roboczej, lub serwera znajdującego sie w sieci, wliczając w to ustawianie kolejki/drukarki, konfigurowanie, ustalanie właściwości, uprawnień i zarządzanie wydrukami.

 • Narzędzia Pcounter'a pracujące na stacji roboczej (okienka popup oraz informacja o stanie konta) są wielonarodowe - obsługują języki: francuski, hiszpański, portugalski, włoski, niemiecki, fiński, holenderski, czeski, szwedzki, duński, polski i norweski.

 • Pcounter Web Client jest aplikacją HTTP CGI, która współpracuje z każdym oprogramowaniem serwera web, włączając w to IIS and Apache. Powiela ona funkcjonalność aplikacji Pcounter Popup w każdej przeglądarce internetowej z dowolnej platformy: Macintosh, Linux, UNIX, i oczywiście Windows.

Więcej informacji