Pcounter Web Client

Pcounter Web Client to aplikacja typu HTTP CGI, która może pracować we współpracy z każdym serwerem www, wliczając w to IIS oraz Apache'a. Duplikuje ona funkcjonalność Pcounter Popup w przeglądarkach internetowych każdej platformy, włączając w to Macintosh'a, Linux'a, Unix'a, a także Windows. Jest idealny we wszystkich sytuacjach, kiedy użytkownicy nie mają dostępu do aplikacji Pcounter Popup.

Użytkownicy drukujący do serwera Pcounter poprzez własne protokoły Windows, LPR czy Samba/SMB mogą autoryzować, a także podawać kody klientów i skutecznie drukować bez potrzeby dodatkowego oprogramowania klienta. Użytkownicy otrzymują listę wszystkich oczekujących wydruków, które mogą autoryzować jednym kliknięciem.

NetWare version

Pcounter Web Interface (PCOUNTWI.NLM) ma obecnie nową strone autoryzacji wydruków, która jest dostępna z poziomu NetWare Management Portal. Użytkownicy drukujący do NDPS poprzez LPR lub nie chroniony iPrint/IPP mogą zalogować się do serwera i autoryzować swoje wydruki.

Efekt? Możliwość rozliczania wydruków z każdej platformy klienta!

Powszechne aplikacje Pcounter Web Client'a:
(Javascript wymagana do uruchomienia próbek)

  • Lista billingowa klientów (Windows) - Użytkownicy mogą przypisać numer klienta/sprawy, projektu do wydruków poprzez wybór kodów z listy (Obejrzyj próbkę)
  • Formularz billingowy klienta (Windows) - Użytkownicy mogą przypisać numer klienta/sprawy, projektu do wydruków poprzez podanie odpowiednie kodu w okienku formularza (Obejrzyj próbkę)
  • Autoryzacja wydruków (Windows/NetWare) - Użytkownicy mogą zalogować się do strony przy użyciu swojego konta domenowego. Następnie autoryzują wydruki do wykonania i zostają one przypisane do ich nazwy domenowej. (Obejrzyj próbkę)

Więcej informacji