Pcounter dla Windows

Pcounter dla NT 2.x współpracuje z Windows 2000 w trybach mixed lub native. Współpracuje z i może wyświetlać listy użytkowników w kompatybilnych z NT4 i Active Directory domenach i jednostkach organizacyjnych bezpośrednio, bez potrzeby importowania lub tworzenia kont do drukowania.

Pcounter dla NT składa się z usługi Printer Control, usługi Data Server, oraz monitorów portów które kontrolują proces drukowania na drukarki sieciowe. Zapewnia to elastyczną, modułową i rozszerzalną strukturę systemu. Pcounter może śledzić działanie drukarek hostowanych na serwerach Windows NT/2000 i/lub stacjach roboczych, a także drukarek podłączonych do portów równoległych hostowanych na stacjach Windows 9x.

Drukarki monitorowane przez Pcounter'a, będą używać portów Pcounter'a jako zamiennik dla wbudowanych lub portów innych dostawców. Wykorzystując swoje monitory portów Pcounter ma możliwość precyzyjnego monitorowania przepływu danych do drukarek. Przetwarzanie ma miejsce tylko w momencie wydruku, co pozwala znacząco zmniejszyć obciążenie CPU. Inne produkty oparte na bazie usług dostępnych w NT nie są w stanie dorównać Pcounter'owi w precyzji i wydajności.

Usługa Pcounter Printer Control oraz monitory portów Pcounter służą do zarządzania drukarkami, a także wykorzystywane są przez hosty drukarek NT. Monitory portów wspierają następujące protokoły:

  • AppSocket - raw TCP/IP, używany przez HP, Lexmark, Xerox, i inne, włączając w to obsługę dwukierunkowego liczenia stron poprzez uzyskiwanie informacji od drukarki.
  • LPR
  • Porty równoległe
  • OtherPrinter port, który przenosi prace na inną kolejkę na tym samym serwerze. Pozwala to współpracować z drukarkami używającymi protokołów, które nie są bezpośrednio obsługiwane przez monitory portów Pcounter'a, takie jak USB, DLC czy AppleTalk.
  • Monitor poru równoglełego dla Windows 9.x

Usługa Pcounter Data Server zarządza wszystkimi danymi o transakcjach dokonywanych w ramach systemu Pcounter i może pracować na dowolnym komputerze Windows NT, co pozwala przechowywać wszystkie dane centralnie w jednej lokalizacji.

Komponenty te dają Pcounter'owi elastyczność, aby łatwo dopasować się do rozmiaru sieci, w której przyjdzie im pracować. Dla przykładu: jeśli wszystkie drukarki są zlokalizowane na jednym hoście NT, dane mogą być również na nim przechowywane dzięki uruchomionym obu usługom i zainstalowaniu monitorów portów. W rozproszonym środowisku, usługa Printer Control może pracować z monitorami portów na wielu serwerach wydruków, natomiast usługa Data Server na innym komputerze, lub nawet na jednym z print-serwerów. Co więcej, monitor portu równoległego dla Windows 95/98 również komunikuje się z serwerem danych (Data Server), co pozwala na zbieranie danych o lokalnie podłączonych drukarkach do tychże stacji.

Inne cechy:

  • Pcounter może pracować w sieciach gdzie Samba autoryzuje proces logowania.
  • Pcounter może automatycznie przypisywać właściciela do wydruku z innych platform (takich jak Mac czy Unix) lub kasować wydruk jeśli informacja o użytkowniku nie może zostać odnaleziona.
  • Pcounter może współpracować w wielu domenach.
  • Konta do drukowania dla użytkowników sieciowych nie muszą być importowane, ani tworzone - Pcounter stworzy je automatycznie w razie potrzeby.

Więcej informacji