Raporty Pcounter'a

Cała historia wydruków i związane z tym raporty mogą być przeglądane w przeglądarce wbudowanej w Pcounter'a, lub bezpośrednio w przeglądarce internetowej, lub Excel'u. Można je zapisywać jako HTML, tekst oddzielany przecinkami (CSV), lub tekst sformatowany, a także wysłany programem pocztowym z obsługą MAPI, takim jak Eudora, Communicator, czy Outlook.

Szybka historia wydruku (cała aktywność) może być generowana dla drukarek/kolejek z poziomu Pcontrol, a dla użytkowników/kodów klienta z poziomu Pcounter Administrator. Historia wydruku dla danego użytkownika, która znajduje się poniżej zawiera wszystkie pola z rejestru zdarzeń Pcounter'a, ale niechciane pola mogą być usunięte.

Raporty mogą być tworzone dla pojedynczych drukarek/kolejek z poziomu Pcontrol, natomiast wszystkie inne (wliczając w to wszystkie drukarki/kolejki) w Pcounter Administrator. Podsumowanie wybranych obiektów (użytkowników, drukarek, kodów klientów, itp.) jest tworzone, a zakres dat może zostać określony. Dowolna kombinacja rejestrów może zostać wykorzystana.

Więcej informacji