Qcontrol

Wielo-platformowe narzędzie do monitorowania sieciowych drukarek i kolejek.

Daje ono możliwość zarządzania wydrukami na drukarkach Windows oraz NetWare z pojedynczej, centralnej lokalizacji. Każdy kto musi obserwować wiele drukarek jednocześnie - pomoc techniczna, operatorzy drukarek, administratorzy - uważa Qcontrol za wartośsciowe narzędzie do zarządzania drukarkami.

Qcontrol jest częścią oprogramowania Pcounter

Widok sieciowy wyświetla wszystkie drukarki i kolejki w sieci.

qcontrol

Osobisty widok wyświetla tylko te drukarki i kolejki, które chcesz widzieć.

Więcej informacji

 

 

qcontrol

Inne cechy:

  • Przeglądanie oraz modyfikowanie właściwości drukowanych dokumentów.
  • Modyfikowanie właściwości drukowania w Windows NT. (Również na zdalnych komputerach.)
  • Modyfikowanie właściwości kolejki Novell (NDPS/Bindery/NDS): użytkowników, operatorów i serwerów wydruku.
  • Tworzenie nowych drukarek/kolejek, zmiana nazw/kasowania istniejących.
  • Standardowa kontrola wydruków: wstrzymywanie/wznawianie/czyszczenie drukarek i kolejek, wstrzymywanie/wznawianie/restartowanie/kasowanie wydruków.
  • Rozszerzona kontrola wydruków: wycinanie/kopiowanie/wstawianie/zapisywanie/przeglądanie dokumentów, przenoszenie wydruków między drukarkami i kolejkami - nawet pomiędzy kolejkami drukarek Novell'a i Windows.
  • Łap i przenoś pliki do drukarki/kolejki, a także łap i przenoś dokumenty z jednej drukarki/kolejki do innej.
  • Uruchamianie programów konfigurujących drukarki i/lub podłączanie się do wbudowanego do drukarki interfejsu sieciowego poprzez przeglądarkę.
  • Monitorowanie stanu urządzeń SNMP w czasie rzeczywistym (wymaga Windows NT 4.0, 2000, lub XP Professional).