Stacja Pcounter

Stacja Pcounter to oprogramowanie do zwalniania wydruków, pracujące na dedykowanym do tego celu komputerze, do wykorzystania w kontrolowanych lub płatnych środowiskach wydruków. Po tym jak użytkownik wyśle swój wydruk ze stacji roboczej, musi on podejść do stacji, wybrać swoje wydruki z kolejki i zapewnić sposób ich opłacenia: konto, kartę, czy pieniądze korzystając z odpowiedniego urządzenia. Stacja Pcounter blokuje komputer w taki sposób, iż użytkownicy nie mogą go wyłączyć i ekran pracującej aplikacji jest jedynym pokazywanem na monitorze.

 • Stacja Pcounter współpracuje z kolejkami Windows NT/2000/2003 oraz NetWare. Obsługa NetWare obejmuje NDPS i drukarki iPrint, a także kolejki NDS.

 • Stacja Pcounter może także pracować w połączeniu z Pcounter Popup tworząc w ten sposób stację zwalniania bezpiecznych, chronionych hasłami wydruków.

 • Pcounter dla NT jak i Pcounter dla NetWare powinien pracować na print-serwerze, aby automatycznie wstrzymywać wydruki, przeliczać ilość stron jak również koszt wydruku.

 • Stacja Pcounter Station z obsługą sprzedaży wydruków może pracować na kilka sposobów:

  • Jako dedykowana stacja depozytowa, w której użytkownicy mogą doładowywać swoje konta.
  • Połączenie stacji depozytowej oraz stacji zwalniania bezpiecznych wydruków.
  • Użytkownicy mogą opłacać swoje wydruki przy użyciu jednego z obsługiwanych urządzeń.

 • Poniższe urządzenia (podłączone do szeregowego portu komputera) są obsługiwane dla płatności:

  • czytniki kart Cartadis TC4N i TCRS
  • czytniki kart Danyl/Schlumberger D/AUX
  • czytniki kart ITC Systems 1015 i ACT 350
  • stacja do płacenia na monety/banknoty Jamex 6557
  • czytnik kart Jamex 7114

 • Zawiera wbudowany bezpieczny serwer LPD oraz serwer kolejki NetWare wykorzystywany do transferu wydruków ze zdalnych serwerów wydruku na lokalne drukarki (na porcie równoległym, lub USB) podłączone do stacji Pcounter.

 • Stacja Pcounter pracuje w następujących językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim, duńskim, fińskim, czeskim oraz holenderskim.

 • Stacja Station może być tak skonfigurowana, aby przekierowywała wydruki na jedną lub więcej docelowych drukarek. Możliwe są następujące konfiguracje:

  • Kilka stacji Pcounter może zostać skonfigurowanych na obsługę tych samych kolejek, każda jednak z innymi drukarkami docelowymi. Docelowe drukarki są różne w zależności od odległości w jakiej znajdują się od stacji Pcounter.
  • Jedna stacja Pcounter jest skonfigurowana z wieloma docelowymi drukarkami i jedną kolejką. Użytkownik może wybrać sobie drukarkę która jest najmmniej obciążona, równoważąc w ten sposób ich obciążenie.

Wymagania

 • Windows 9x, NT 4.0, 2000, lub XP z Internet Explorer'erem 4 lub późniejszym.
 • Obsługa NetWare wymaga Novell Client 32.
 • Pcounter uruchomiony na serwerze wydruków, wstrzymujący wydruki i obliczający ich koszt.
 • Procesor wystarczająco szybki i odpowiednia ilość pamięci do efektywnej pracy systemu operacyjnego.

Pobrana wersja będzie działać jako w pełni funkcjonalny program przez 60 dni bezpłatnego okresu próbnego. Rejestracja poprzez Email jest wymagana z poziomu PSConfig.exe.

Pobierz Stację Pcounter

Więcej informacji