Pcounter Web Cashier

Sieciowe narzędzie do zarządzania kontami użytkowników systemu Pcounter

Pcounter Web Cashier (PWC) to dodatkowy moduł programowy do Pcounter'a, bedący w pełni aplkacją WWW. Dzięki temu konta użytkowników w ramach systemu Pcounter mogą być zarządzane przez personel bez szczegółowej wiedzy z zakresu IT. Używanie PWC nie wymaga uruchamiania aplikacji Pcounter Administrator, do której prawa ma administrator serwera, aby wykonywać codzienne operacje na kontach. Nie są zatem wymagane uprawnienia administratora. PWC pracuje po prostu w oknie przeglądarki WWW.

PWC instalowany jest na tym samym serwerze na którym pracuje Pcounter. Następnie każdy pracownik, który ma nadane uprawnienia operatora (login i hasło) będzie w stanie w pełni zarządzać kontami. Z poziomu PWC można wykonywać wszystkie możliwe z poziomu panelu administratora operacje, a także korzystać z nowo dodanych funkcji takich jak: przeglądanie histroii transakcji, możliwość eksportu danych o transakcjach, lub drukowania spersonalizowanych potwierdzeń.

Pcounter Web Cashier w skrócie:

  • PWC to oparty na interfejsie WWW program. Osoby odpowiedzialne za aktualizacje stanów kont użytkowników lub po prostu do zarządzania narzuconymi im limitami będą w stanie wykonywać te operacje bez potrzeby instalowania Pcounter'a na ich stacjach, która to operacja wymaga nadania im uprawnień administratora. Jedyne co jest wtedy wymagane to przeglądarka WWW.
  • Administrator PWC tworzy konta operatorów systemu, zatem pracownicy nie mają możliwości zmiany ustawień aplikacji i jej konfigurowania, a jedynie mogą wykonywać operacje kasjerskie: zwiększanie, zmniejszanie stanu konta, przeglądanie transakcji, drukowanie potwierdzeń, itp.
  • Drukuje spersonalizowane potwierdzenia (paragony) użytkownikom wpłacającym pieniądze
  • W prosty sposób eksportuje historię transakcji do formatu MS Excel
  • Obsługuje wiele języków, dzięki czemu również wszystkie waluty
  • Możliwość zarządzania różnymi stawkami VAT
  • PWC oferuje bardzo szybką i prostą instalację oraz jego wykorzysanie

Pobierz w pełni funkcjonalną 60-dniową wersję próbną (TYLKO Pcounter for Windows)

« Powrót do listy

 

Więcej informacji